Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Michała Krempę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Proelectro Michał Krempa z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim za pośrednictwem sklepu internetowego www.kolory-swiatla.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Michała Krempę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Proelectro Michał Krempa z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dni robocze - oznacza Michała Krempę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Proelectro Michał Krempa z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (27-400), ul. Jana Kilińskiego 59, NIP: 6612213776, REGON: 260347699, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: sklep@kolory-swiatla.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 4. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Rejestracja

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy
  • Newsletter
  • Poleć znajomemu
  • Zapytaj o produkt
  • Prowadzenie Konta Klienta
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.